Vetenskapligt råd

I Vetenskapligt råd för NRH Trauma Riks ingår följande specialister:

  • Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.
  • Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.
  • Olle Bunketorp, Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, Docent i rehabiliteringsmedicin.
  • Peter Borenstein, Professor i neurologi vid Strömstad Akademi. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.
  • Per-Olof Eriksson, Professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå.