Sociala Media

NRH på Facebook

FACEBOOK/GILLA SIDA – NRH TRAUMA RIKS: NACK-, RYGG & HJÄRNSKADADES RÄTT TILL UTREDNINGAR & DIAGNOS EFTER TRAUMA
FACEBOOK/GRUPP, SLUTEN GRUPP – NRH TRAUMA RIKS: NRH TRAUMA NACK-, RYGG- & HJÄRNSKADOR ORSAKADE AV DIREKT OCH INDIREKT VÅLD
FACEBOOK/GRUPP, SLUTEN GRUPP – NRH TRAUMA RIKS: NRH TRAUMA RIKS MEDLEMSFORUM FÖR ENBART VÅRA MEDLEMMAR

NRH på Youtube

NRH TRAUMA RIKS (YOUTUBE)

NRH på Twitter

NRH TRAUMA RIKS (TWITTER)

NRH på Instagram

NRH TRAUMA RIKS (INSTAGRAM)