Kontakt

Komma i kontakt

Besök våra hemsidor:  www.nrhtrauma.se, www.whiplashinfo.se

  • Adress: NRH Trauma Riks, Box 4, 671 21 Arvika

  • Org nr: 802496 – 4085

NRH Trauma Riks –
Nack-, Rygg- och Hjärnskadade efter trauma.

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär.

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.