Diagnoser A-Ö

NRH-diagnoser A – Ö

Ataxi – Principiellt olika skador som orsakar ataxi Källa: medinsikt.se – © Erik Boberg 2019
Bristande koordination – Bristande koordination. Termen avser vanligen bristande samordning av muskelrörelser, men kan också avse en viss typ av talrubbning. Källa: Svensk MeSH
Atlantoaxial Instability – The atlantoaxial joint is an important “transitional zone” in the cervical spine prone to instability by both degenerative and traumatic processes. Källa: Spine – Orthobullets
Atlantoaxial Rotatory Displacement (AARD) – C1-C2 rotatory instability (fixed rotation of C1 on C2) caused by subluxation or facet dislocation common cause of childhood torticollis spectrum of disease that ranges from mild subluxation to fixed facet dislocation Källa: Spine – Orthobullets
Atlantoaxial (C1/C2) subluxation – Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta.
Källa: Vårdgivarwebb för Region Östergötland
Atlanto occipital dissociations injures  – Atlanto-occipital dissociation injuries are severe and include both atlanto-occipital dislocations and atlanto-occipital subluxations. Källa: Radiopaedia
Atlanto-occipital fraktur/luxation – Definition: Traumatisk skada i atlanto-occipitala leden. Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Atlanto- occipital luxation – Skada av den atlantooccipitala förbindelsen är ofta fatal och har rapporterats förekomma i 8 % av olycksfall med dödlig utgång. I klinisk praxis är de ovanliga och utgör endast 1-3 % av halsryggskador. Ofta föreligger multipeltrauma med uttalad neurologi, inbegripande hjärnstams- och kranialnervssymptom. Neurologin är ej sällan progredierande. Källa: Vårdgivarwebb Region Östergötland
Atlanto occipital subluxation – Atlanto-axial subluxation is a disorder of C1-C2 causing impairment in rotation of the neck. The anterior facet of C1 is fixed on the facet of C2. It may be associated with dislocation of the lateral mass of C1 on C2. Källa: Radiopaedia
What is CCJ Instability or Cranial Cervical Syndrome? Chris Centeno, M.D.
Publicerades den 2 aug. 2019
Källa: Chris Centeno, M.D.
Chiarimissbildningar – Källa: Internetmedicin
Cerebral Palsy Cerebral Pares – En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. Källa: Svensk MeSH
Cervicalt diskbråck – Definition: Diskmassa  utanför normala  anatomiska begränsningar , C2-T1 Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg och “reumanacke” – Långvarig smärta i halsryggen med utstrålning i arm/hand/fingrar kan bero på degenerativa förändringar i halskotpelaren i form av benpålagringar (osteofyter) eller buktande diskar/diskbråck (cervical spondylos). Källa: Internetmedicin
Cervikogen huvudvärk – Cervikogen huvudvärk är ett gammalt begrepp som använts för att beskriva sjukdomstillstånd i nacken som ger upphov till huvudvärk. Källa: Internetmedicin
Densfraktur – Typer:
1/Apikal 2/Densbasen 3/ Kotkropp
Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Ehlers-Danlos syndrom EDS – Bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade. Källa: Socialstyrelsen
Facettluxation – Facettluxation – Luxation Källa: Svenska Ryggkirurgisk Förening
Grisels syndrom – Definition: Inflammatorisk subluxation C1-2 sekundär till öli Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgsskador) – Skada i halsryggen omfattar frakturer, luxationer och ligamentskador med eller utan neurologiska bortfall. Vanliga orsaker är trafik- eller fallolyckor. Källa: Internetmedicin
Hangman fraktur – Definition: Hangman fraktur (Haughton 1866) frakt vid hängning (knuten under hakan). Dödlig skada pga ryggmärgsavslitning. Orsakas av distraktion-hyperextension, ses enbart vid hängning.

Traumatisk spondylolisthes av C2, +/- sublux. C2-3 är idag adekvat terminologi. Orsakas av kompression-hyperextensionsrtrauma.

Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Huvudvärk cervikogen – Cervikogen huvudvärk är ett gammalt begrepp som använts för att beskriva sjukdomstillstånd i nacken som ger upphov till huvudvärk. Källa: Internetmedicin
Kotkompression – Kotkompression innebär att några av dina ryggkotor pressas samman genom att benen i ryggkotorna pressas ihop. Källa: 1177 Vårdguiden
Laminär fraktur – Utredning:  Rtg, ev. CT, MR. Flex.-Ext bilder vid misstanke på instabilitet, kräver närvaro av behandlande läkare vid akut us. Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Ledinstabilitet – Brist på stadga i en led eller ledprotes. Källa: Svensk MeSH
ME – ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för chronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Källa: 1177 Vårdguiden
Muskel- och skelettsjukdomar – Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet. Källa: Svensk MeSH
MS – Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Om du har MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Källa: 1177 Vårdguiden
Parkinson – Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Källa: 1177 Vårdguiden
Rhematoid arthrit (halsrygg) – Definition:  Disseminerad arthrit som drabbar multipla leder, ofta debut i fingrars MCP- och PIP-leder. Halsygg drabbad hos upp till 85%. Instabilitet av halsrygg ses hos 25% av RA-patienter och medför smärta och risk för neurologisk påverkan.
Typer:
Atlantoaxial instabilitet (vanligast), subaxial, atlantooccipital.
Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
SCIWORA – Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Källa: Vårdgivarwebb Region Östergötland
Spinalutskott fraktur – Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
TBI – Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn Källa: Internetmedicin
Torticollis – Transversalligament ruptur – Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening