Avhandlingar

Umeå University Medical Dissertations
New series no. 472 – ISSN 0346-6612 – ISBN 91-7191-213-4
WHIPLASH-RELATERADE SKADOR OCH FÖLJDTILLSTÅND
BIOMEDICINSKA ASPEKTER PÅ ETT MÅNGFACETTERAT PROBLEM
Gunilla Bring
INSTITUTIONEN FÖR ALLMÄNMEDICIN
UMEÅ 1996