NRH Fondens ändamål

90-konto/Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. NRH Trauma Riks med 90-konto använder deras logotyp i vår marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot och deras logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Svensk Insamlingskontrolls hemsida/Organisationer med 90-konto

Sök på 90-konton/accounts:

NRH Trauma Riks

 • Mobil: 073-778 73 73
 • Hemsida: www.nrhtrauma.se
 • E-post: info@nrhtrauma.se.se
 • Nyckeltal
 • Ge en gåva:
  • PG: 900532-3
  • BG: 900-5323
  • Swish: 9005323
 • 90-konto sedan: 2016
 • Org nr: 802496-4085

Föreningens ändamål är att verka för personer med nack- rygg- och/eller hjärnskador (NRH-skador) till följd av direkt eller indirekt våld. Detta genom; att verka för en rättvis vård och rehabilitering med hög kvalitet så att NRH-skadade får möjlighet till en god livssituation, att samla och sprida kunskap/erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Granska och uppmuntra lokalt drivna projektarbeten, att driva ett nätverk för personer inom vår skade grupp samt intresserade, att NRH-skadade får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga befolkningen, att erbjuda möjlighet till kamratstöd genom organisationens lokalföreningar.

Föreningen hette tidigare Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma.