Minnesgåva

Skänk en minnesgåva!

Vill du hedra minnet av en familjemedlem, släkting eller vän genom att skänka en gåva till NRH Fonden?
Det är du som väljer vilken fond eller organisation din gåva ges till.
Vänligen skänk din gåva till NRH Trauma Riks verksamhet och ändamål.
NRH Fonden, Nack-, Rygg och Hjärnskadefonden, finns med på Minnesgåva.se. Förmedlare av minnesgåvor på nätet.

Andra alternativ till att lämna en minnesgåva:

  • Ta kontakt med lokal alt. rikstäckande begravningsbyrå, de kan hjälpa dig med insättning och beställning av minnesblad.
  • Besök lokal alt. rikstäckande begravningsbyrås hemsida för att ta reda på var du kan göra din insättning och beställa ett minnesblad. Ex. Fonus minnessidor.

”Det är vanligt att det framgår av dödsannonsen om det finns önskemål om eventuella minnesgåvor till en organisation eller stiftelse. Ett enkelt sätt att ge en minnesgåva är att gå in på Fonus minnessidor och ge en minnesgåva.” Fonus.se