Historik

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador, som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, och som alltför ofta medför invalidiserande, bestående besvär.

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om att det behövs en förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för många av dem som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

Till minne av Tomas Alsbro

Bakgrund till föreningsnamnet: NRH Trauma Riks – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt, tidigare Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma www.facebook.com/NRHtrauma kommer från en sida som Tomas Alsbro hade på Facebook.

Bakgrund till föreningen: I Tomas Alsbros egen bakgrundsberättelse kan vi ta del av den kamp han genomled, efter att han blivit påkörd bakifrån och hade oturen att bli skadad för livet.

Citat ”Jag vill göra det som står i min makt och förmåga, för att hjälpa andra drabbade att slippa råka ut för de erfarenheter jag själv lärt, och att efter bästa förmåga försöka att hjälpa dessa drabbade och deras familjer.”

Tomas kände att skriva i Whiplashinfo blev i särklass den bästa terapin för honom. Läs hela inledningstexten här. http://whiplashinfo.se/bakgrund.htm

Vid Tomas Alsbros bortgång i juni 2015 ärvde NRH Trauma Riks hans omfattande och gedigna digitala informationsmaterial bl.a. Skadeportalen/Whiplashinfo, vilket vi fortsatt kommer att förvalta och vårda.