NRH Fondens ändamål

Sök på 90-konton:

Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma

NRH Fondens ändamål

Svensk Insamlingskontroll/90-konto, https://www.insamlingskontroll.se/

Sök på 90-konton: Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma

Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma

Ideell förening

Org nr: 802496-4085

PG: 900532-3

BG: 900-5323

Swish: 9005323

Telefon: 073-778 73 73

Hemsida: www.nackskada.se

E-post: forening@nackskada.se

Föreningens ändamål är att bedriva en aktiv verksamhet och verka för en rättvis sjukvård av hög kvalitet, med särskild målsättning: att samla och sprida kunskap och erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Förening och nätverk för nack-, rygg- och hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade. Föreningen förvaltar NRH Fonden – Nack-, Rygg- & Hjärnskadefonden vilken föreningens styrelse beslutar enhälligt vilket eller vilka ändamål som ska stödjas ekonomiskt, syftet att ge sökande ekonomiskt stöd ska generera ökad kunskapsspridning som kan gynna skadegruppen i sin helhet.

Verksam i: Sverige

Ändamål: Forskning

Funktionsnedsättning

Hälsovård

Information- och Opinionsbildning

Samhällsuppbyggnad

Utbildning

Övriga sjukdomar/övrig sjukvård

Område:

Barn

Förebyggande arbete

Rehabilitering

Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende

Ungdom

Vuxna

NRH Fondens ändamål

Svensk Insamlingskontroll/90-konto, https://www.insamlingskontroll.se/

Sök på 90-konton: Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma

Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma

Ideell förening

Org nr: 802496-4085

PG: 900532-3

BG: 900-5323

Swish: 9005323

Telefon: 073-778 73 73

Hemsida: www.nackskada.se

E-post: forening@nackskada.se